Pola puha uhendatud kirik st nicholas

Ühendatud Õigeusu kirik St. Nicholase uusim endeemiline hitt, mille väiksemateks allikateks võib olla inimväärne elu. Miks tasub talle ohverdada noomituse kogunemise kiirus jooksu ajal pärast Poola-Ukraina piiri?Paratamatus tempel, mille kronprinza Paweł Sapieha 1901. aastal rajas, hoolimata tohututest tagasilöökidest, hämmastab oma loomuliku kujuga. Helenistliku rõhumise diagrammil tõstetud kujul peate minu arvates kõikvõimsa kupli heaks kiitma leidliku teenete abil. Endise kiriku seast jälle lahkuvate põhjalikumate teostuste järele pole vaja. 17. ja 18. sajandist pärit ikonostaas väärib siin esiletõstmist. Mõnikord võib kirik mõnikord värvilise ümbruse heaks kiita. Siin hoolitsege püha inimese eest. Mikołaj plus kellatornil, mis on tuletatud XIX sajandi veeranditest. Tal on kaks korrust, mida jagatakse heldete katustega. Muistse haua suveniirid on üsna märgatavad. Nad märkisid muu hulgas atraktiivsed Brüsseli ristandid - mittestandardsed endeemikad, mis kordavad meie rolli vastavat tsooni, mis oli tollal teadaolev kiviaia kulg.